Termografibilder

 

20.11.2012 - 12:20

Industri
Måling av nivå i tankanlegg.
Les mer »

Medisin
Bistand innen medisinsk undersøkelse.
Les mer »

Skipsindustri
Avdekke varme flater over 200 grader.
Les mer »

Termografier av el-anlegg
Eksempler på bilder tatt av el-anlegg.
Les mer »

Motordeler
Diverse.
Les mer »

ENØK
Diverse.
Les mer »

Thermoprotection AS

Personnel Certification Electro-Thermographer

Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
v/Espen Helgesen
Bj.Bjørnsonsvei 4, 1605 Fredrikstad
(T) 69 31 22 90 (F) 69 33 88 89
(M) 922 02 777 (E) protecta@online.no
© THERMO Protection. Documents and images are THERMO Protection's property.