Faktabase

Visste du at...

20.11.2012 - 12:20

...man kan brannforebygge med termografi?

Med vårt kamera avdekker vi de eventuelle feilene- på stedet.

Når en feil avdekkes, og er så graverende at det kan være fare for at en brannsituasjon kan oppstå, vil termograføren anbefale strakstiltak for den ansvarlige for det elektriske anlegget- på stedet. I verste tilfelle, i samråd med den ansvarlige, vil anlegget bli foreslått avstengt inntil de nødvendige reparasjoner er foretatt.


...i følge Eltilsynet har 2 av 3 boliger feil på det elektriske anlegget?

Dette kommer frem av en artikkel i Demokraten 09.02.2000.

I denne artikkelen sier leder av det lokale eltilsyn ved Østfold Energi Nett A/S at deres resultater av årlige kontroller er nedslående.

Blant annet står det: "Halvparten av alle boligbranner og branntilløp i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget"...

Vi tilbyr termografi som vil kunne være med på å avsløre skjulte feil og mangler ved det elektriske anlegget.


...felles for alle elektriske anlegg og installasjoner er at det før eller senere vil oppstå feil?

I alle elektriske anlegg finnes det større og mindre knutepunkter og komponenter. Dette kan være alt fra små koblings- og fordelingsbokser, til store fordelingsskap.

Før eller senere vil det i elektriske anlegg og installasjoner oppstå feil. Dette vil for eieren kunne medføre store kostnader. For en bedrift vil det i tilllegg kunne bli store utgifter pga. driftsstans etter en brann i et elektrisk anlegg. Med termografi kan feil oppdages på et tidlig tidspunkt.


...termografi kan benyttes overalt der temperatur kan gi informasjon om tilstand? Og at en termografiinspeksjon er berøringsfri, og foretas på elektriske anlegg uten driftsavbrudd?

Temperaturen på et objekt kan fortelle om en feil i et elektrisk anlegg er oppstått.

Termografi foretas på elektriske anlegg, sikringer, kontaktorer, tavler, kabelgater og komponenter - uten driftsavbrudd.

Denne formen for feilsøking er i de aller fleste tilfellene den mest kostnadseffektive, i andre tilfeller - den eneste...


...denne inspeksjonen er meget rask, enkel og rimelig?

Denne formen for feilsøking gjøres meget raskt og enkelt i forhold til andre inspeksjoner gjort med samme formål; nettopp å finne feil, samt gi en status på det elektriske anlegget.


...tiltrekking/ ettertrekking av elektriske komponenter i tavler, sikringsskap etc. kan begrenses, eller bli unødvendig?

Erfaringer viser at der tiltrekking foretas uten moment, vil dette medføre for hard tildraging, med den følgen at bolter og skruer strekkes og varmgang kan oppstå.

Tiltrekking i tavler kan begrenses, eller i beste fall bli unødvendig når man foretar en termografiinspeksjon.


...vi utfører oppdrag "world wide"

Med vår kompetanse innen skips- og industrielektro utfører vi termografioppdrag på anlegg av alle størrelser lokalt og "world wide".

Thermoprotection AS

Personnel Certification Electro-Thermographer

Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
v/Espen Helgesen
Bj.Bjørnsonsvei 4, 1605 Fredrikstad
(T) 69 31 22 90 (F) 69 33 88 89
(M) 922 02 777 (E) protecta@online.no
© THERMO Protection. Documents and images are THERMO Protection's property.