Spørsmål ofte stilt

Spørsmål ofte stilt

20.11.2012 - 12:20

Hva koster en slik inspeksjon?
Det er vanskelig å gi en fast pris. Prisene varierer utfra type inspeksjon, og størrelsen på anlegg, alt avhengig av hva som ønskes utført. I forhold til andre typer kontroller og inspeksjoner er denne formen for feilsøking meget rask, effektiv, og rimelig. Feilene avdekkes umiddelbart på stedet ved et raskt overblikk med vårt kamera.
Pris på forespørsel.

Kan dere finne feil på varmekabler
Ja.

Vi har et gammelt hus som vi antar er dårlig isolert. Kan dere kontrollere dette for oss?
Ja. Vi kan lokalisere om det er områder hvor huset er dårlig isolert. I samråd med byggtekniker kan det konstateres om det er behov for etterisolering eller ikke. Ofte viser det seg at varmetapet er størst i overgangen mellom tak og vegg og rundt dører og vinduer. Med forholdsvis enkle tiltak kan dette etterisoleres uten store kostnader og utgifter til oppvarming spares.

Vi skal bore i et gulv hvor det er nedlagt vannbåren gulvvarme. Kan dere lokalisere rørene og markere hvor vi kan bore?
Ja det kan vi. Gulvet bør være avslått/ vannsløyfene til det aktuelle rommet bør slås av/ stenges dagen før, slik at gulvet blir kalt. Vi slår på vanntilførselen til aktuelle sløyfer når vi ankommer, og lokaliserer rørene.

Tar det lang tid å gjennomføre en slik inspeksjon på et elektrisk anlegg?
I utganspunktet ikke. Alt avhenger av størrelse på anlegget, samt omfanget av hva kunden ønsker inspisert. Men sammenlignet med andre tilsvarende inspeksjoner er denne formen for inspeksjon både rask, enkel og rimelig.

Thermoprotection AS

Personnel Certification Electro-Thermographer

Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
v/Espen Helgesen
Bj.Bjørnsonsvei 4, 1605 Fredrikstad
(T) 69 31 22 90 (F) 69 33 88 89
(M) 922 02 777 (E) protecta@online.no
© THERMO Protection. Documents and images are THERMO Protection's property.