Teknologien

Termografi - infrarød analyse

20.11.2012 - 12:20

I prinsipp avgir alle objekter strålingsenergi i et infrarødt frekvensområde, med varierende utstråling etter objektets temperatur.

Ved hjelp av et termokamera kan temperaturforskjeller fra -20 til 2000 grader Celcius registreres, med 0,1 grads nøyaktighet.

Objektets utstråling gjengis som et termogram (varmebilde), hvor farger gjengir tilstanden på objektet. Termogrammet analyseres av termografør, som utarbeider fullstendig rapport med anbefalinger og tiltak.

Thermoprotection AS

Personnel Certification Electro-Thermographer

Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
v/Espen Helgesen
Bj.Bjørnsonsvei 4, 1605 Fredrikstad
(T) 69 31 22 90 (F) 69 33 88 89
(M) 922 02 777 (E) protecta@online.no
© THERMO Protection. Documents and images are THERMO Protection's property.