Termografibilder

Skipsindustri

20.11.2012 - 12:20

Avdekke varme flater over 200 grader.

Hovedmotor
Flere flater avdekket med temp. over 200 grader C. Trenger etterisolering.
Hovedmotor

Hjelpemotor
Flere flater avdekket med temp. over 200 grader C. Trenger etterisolering.
Hjelpemotor

Eksosrør 1
Avdekket flate med temp. over 200 grader C. Trenger etterisolering.
Eksosrør

Eksosrør 2
Avdekket flate med temp. under 200 grader C. Trenger ikke etterisolering.
Eksosrør

Flens på eksosrør
Avdekket flate med temp. over 200 grader C. Trenger etterisolering.
Eksosrør

Separatorer
Normal temp. Ingen feil.
Separatorer

Thermoprotection AS

Personnel Certification Electro-Thermographer

Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
v/Espen Helgesen
Bj.Bjørnsonsvei 4, 1605 Fredrikstad
(T) 69 31 22 90 (F) 69 33 88 89
(M) 922 02 777 (E) protecta@online.no
© THERMO Protection. Documents and images are THERMO Protection's property.