Velkommen

 

20.11.2012 - 12:11

Vi har bred kompetanse innen termografering med spesialisering innen skips- og industrielektro.

Termografi benyttes av mange bransjer på mange områder i markedet. Selv om termografi i størst grad benyttes til kontroll av el. anlegg er det mange andre bruksområder for denne inspeksjonsmetoden.

 

Rapporteksempler Termografibilder
Rapporteksempler Termografibilder

BlowerDoor

Low Location Ligtning

Personnel Certification Electro-Thermographer

Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
Thermoprotection AS
v/Espen Helgesen
Bj.Bjørnsonsvei 4, 1605 Fredrikstad
(T) 69 31 22 90 (F) 69 33 88 89
(M) 922 02 777 (E) protecta@online.no
© THERMO Protection. Documents and images are THERMO Protection's property.